Hangzhou Ampelite Engineering Technology Co., Ltd.

Hangzhou Ampelite Engineering Technology Co., Ltd.

Address: Zhudong Village, Linpu Town, Xiaoshan, Hangzhou
Phone: 13967133338(Mr. Shen)
Email: shen_hui@ampelite.com.cn

Copyright © Hangzhou Ampelite Engineering Technology Co., Ltd.    |    浙ICP备18024938号Powered by www.300.cn
>
Lighting board

LIGHTING

Jiangnan

Jiangnan Shipyard

Selected brand: Mekalite
Location: Ningbo
Quantity: 21600m2
Fault surface: V900/HV200
Completion date: 2007
Shanghai

Shanghai Shipyard

Selected brand: Mekalite
Location: Shanghai
Quantity: 9000m2
Fault surface: KL840
Completion date: 2004
China

China Ship Changxing Island Shipyard

Selected brand: Mekalite
Location: Shanghai
Quantity: 41558m2
Break surface: GD940/KL840, etc.
Completion date: 2006